DIS26000

De nieuwste norm op gebied van managementsystemen gaat over MVO: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het betreft een praktijkrichtlijn wat betekent dat er geen certificering plaats vindt. Toetsing tegen de norm vindt uitsluitend plaats door interne·of externe·auditing.