Audits in soorten en maten

Auditing kan op heel veel vlakken en met verschillende focus worden toegepast. Niet vreemd dus dat er veel namen aan auditing worden gekoppeld. Dat wil niet zeggen dat het voor uw onderneming handig is om voor elk perspectief een aparte audit uit te voeren, of een andere auditor in de arm te nemen. Ook hier geldt dat een goede planning en voorbereiding veel tijd - en dus geld - kunnen besparen.

 

Een veel gebruikt onderscheid in auditing is dat tussen interne, externe en certificeringsaudits. Dit onderscheid wordt ook gebruik in de NEN-ISO genormeerde managementsystemen. En in de NEN-ISO 19011 voor het auditen van managementsystemen.·

  • Interne auditing staat voor het zelfonderzoek dat een onderneming uitvoert ten aanzien van organisatie processen.
  • Externe auditing is het uitvoeren van een onderzoek bij een leverancier of klant, gericht op verbetering van de keten van processen in de supply chain.
  • Certificeringsauditing voor een erkende certificering, kunnen alleen worden uitgevoerd door een auditor van een organisatie die is gerechtigd om de desbetreffende norm te certificeren. In Nederland worden eisen aan certificerende instanties gesteld door de Raad voor Accreditatie.

Andere benamingen geven aan wat er wordt geaudit:

  • Een operationele audit richt zich op het primaire proces in de organisatie (en dus niet op de ondersteunende processen in de onderneming).
  • Proces audit is een algemeen bruikbare benaming van auditing voor alle processen, zowel ondersteunend als primair.
  • Leveranciersaudit is het uitvoeren van een onderzoek bij een leverancier met als doel het borgen van het leveringsproces aan de eigen organisatie. Supply chain auditing heeft een bredere opzet: het auditen van processen in de keten (bij leveranciers en ook bij afnemers), om processen in de keten op elkaar af te stemmen, problemen op te lossen, effectiever te maken of te verbeteren.
  • Op vergelijkbare wijze wordt bij een value chain audit een reeks van processen betrokken. De value chain definieert een reeks van processen die strategisch belang en toegevoegde waarde leveren. De focus is niet alleen op productaflevering en productkwaliteit maar vooral ook op services, informatie, technologie en de financiële vertaling daarvan.
  • Een project audit is een audit van een project, als speciaal proces binnen een organisatie of over een meer organisaties. Door de aparte status van een project binnen veel organisatie en het grote belang van veel projecten (beslag op resources) is het volgen van projecten op kwaliteitsdoelen en verbeterprocessen uiterst relevant.

Audare onderzoekt met multifocus

Uw onderneming heeft steeds meer "systemen" om in stand te houden. Elk systeem stelt auditing centraal als onafhankelijke onderzoeksmethode.

Maar voor uw onderneming zijn al die verschillende brillen niet handig.

Audare is gespecialiseerd in multifocus auditing voor uw managementsystemen voor uw operationele eenheden of afdelingen.

Het is al lang duidelijk dat het processen binnen uw organisatie maar een deel van uw succes bepalen: weten wat er in de keten (supply chain of value chain) gebeurt is van eminent belang.

 

Audare is gespecialiseerd in proces auditing, zowel intern als buiten de grenzen van uw organisatie, in de supply chain of de value chain.