Diensten op het gebied van auditing

Audare is een professional als het over auditing gaat.

Vanzelfsprekend kunt u auditing en daaraan gerelateerde activiteiten volledig in handen geven van Audare. Op de pagina·audits in soorten en maten leest·u·meer over·verschillende soorten audits.

Auditing volgens 19011 omvat meer dan alleen interviewen. Audare kan u ondersteunen met:

  • Het maken van een audit(jaar)plan. Een gedetailleerd auditplan dient als basis van alle activiteiten die in opdracht van uw onderneming worden uitgevoerd.
  • Documentbeoordeling. Dit is een belangrijk onderdeel van de certificering van uw systeem. Bij de certificatie audits en de periodieke externe audits wilt u niet voor verassingen komen te staan.
  • Opleiding en on the job training van interne auditors. Een cursus of training volgen voor interne auditor levert wel de theoretische kennis maar je nog niet direct een ervaren auditor. Audare fungeert als praktijkcoach of trainer on the job.
  • Begeleiden van certificatie audits. Een certificatie audit van een managementsysteem volgens een van de ISO-normen wordt gewoonlijk begeleid door een medewerker of vertegenwoordiger van uw onderneming. Audare kan deze begeleiding voor u voor haar rekening nemen en waar nodig direct inspelen op certificerings-technische vragen of opmerkingen tijdens in de audit.
  • Begeleiden van externe (customer) audits. Een goed voorbereide externe audit, levert niet alleen aan de klant waardevolle informatie maar levert eveneens waardevolle informatie over uw eigen procesvoering.
  • Begeleiding van financiële audits. Door gebruik te maken van auditresultaten van interne en externe audits, kan een financiële audit vlot worden doorlopen.

Overige dienstverlening

Uiteraard kan Audare uw onderneming ook met raad en daad ondersteunen bij het ontwikkelen en instandhouden van uw kwaliteitssysteem, milieu managementsysteem, arbosysteem of systeem voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Of u uw systemen baseert op de ISO-normeringen of op basis van methodologieën als INK, EFQM of TQM, of het nu gaat om een te certificeren systeem of het gebruik van een richtlijnnorm (NPR), Audare helpt uw onderneming bij de beslissing voor en implementatie van een geïntegreerde aanpak van 1 of meer managementsysteem.

Of het nu gaat om:

  • Proces ondersteuning, en advisering, procesvastlegging, documenteren,
  • Ondersteuning bij of uitvoering van prestatiemeting,
  • Interim kwaliteitscoördinatie of kwaliteitsmanagement,

 

Audare is uw betrouwbare partner voor nu en in de toekomst.

Laatste nieuws