Audare for professional audits

Did you ever ......l eens overwogen om de tijdrovende audits voor uw management systemen uit te laten voeren door een echte professional? Audare maakt het mogelijk. Het maken van een auditplan, het uitvoeren van uw operationele audits of auditing van leveranciers of suppliers,·kunt u met een gerust hart aan Audare overlaten. Audits van Audare gaan verder dan alleen de oppervlakte: auditors van Audore vragen dóór. De begrijpelijke en gedegen auditrapportage vormt geen sluitstuk maar geeft duidelijke aanbevelingen voor uw verbeterproces.

Audare staat ten dienste van uw kwaliteit.

Auditing met kennis van zaken

Auditen is voor gecertificeerde en te certificeren managementsystemen een “must”. Maar het is jammer als auditing als verplichting wordt gezien. Een doelgerichte, goed uitgevoerde audit biedt informatie van de werkvloer die direct kan bijdragen aan het identificeren van klanttevredenheid, productproblemen, foutanalyses en veel meer. Het auditproces bestaat grofweg uit 3 stappen: plannen, uitvoeren en rapporteren.

Audits op de rit

Voor een wat grotere onderneming is het planproces van audits al een hele uitdaging. Welke doelen worden geaudit (de onderzoeksvraag), welke processen ondersteunen die doelen, welke functies zijn betrokken? En last but not least: zijn er wel voldoende gekwalificeerde auditors beschikbaar?

Als er sprake is van meer managementsystemen wordt het auditproces er niet makkelijker op. Kiest u voor auditen per norm? Misschien wel makkelijker te organiseren, maar bij meer dan 1 gecertificeerde managementsystemen gaat het aantal auditgesprekken al snel de pan uit rijzen.

Het is vanzelfsprekend dat Audare als auditspecialist uw auditproces kan organiseren en op de rit zetten. Doelgerichte audits maken het proces meer zinvol, geïntegreerd auditen voor meer managementsystemen maakt auditen efficiënter.

Audare helpt bij georganiseerd auditen, niet alleen als de planning in uw organisatie nog niet zo soepel verloopt, maar ook als uw onderneming meerwaarde zoekt in haar auditing proces.

Auditen met pit

Auditen betekent gehoord worden. De meeste audits voor managementsystemen worden uitgevoerd als 1 op 1 gesprekken tussen een auditor en een geïnterviewde, de auditee.

Het voeren van een auditgesprek vraagt gespreksvaardigheden en kennis van processen, niet alleen van het onderhanden proces maar ook van de aansluitende en overkoepelende processen in de organisatie en naar de klant en leverancier. Het vraagt ook kennis van de informatie systemen die in de processen worden gebruikt en die tegenwoordig een belangrijke bijdrage leveren aan doelmatigheid maar ook aan afwijkingen en problemen.

Audare stelt zich ten doel om gedurfd te auditen.

Dat betekent dat niet weer die “auditbare” medewerker wordt opgezocht. Dan bij de weinig zeggende en voorspelbare antwoorden wordt doorgevraagd. Audare daagt de gesprekspartner uit om zijn proces en zijn functioneren kritisch te bezien in de bijdrage aan de (proces)doelstellingen.

Auditrapport: veel meer dan een gespreksverslag

Met het auditrapport doet een auditor verslag van het proces van de audit (auditdoel, proces, functie geïnterviewde), maar ook van de resultaten van de audit en de bijdrage aan de onderzoeksvraag van de audit. Het rapport wordt uitgebracht aan het management van uw onderneming dat besluit over de uitvoering van de aanbevelingen die in het rapport staan.

Een complete en duidelijke auditrapportage is vanzelfsprekend bij Audare. Een aparte publicatie voor uw intranet of interne nieuwsbrief aan alle medewerkers behoort tot de mogelijkheden.

 

Lees meer over de enorm brede inzetbaarheid van auditing als hulpmiddel voor het management voor het inzichtelijk maken van prestaties. Lees ook over de verschillende vormen die auditing aan kan nemen.·