Manageentsystemen enkelvoudig of geintegreerd

De term management systeem wordt in organisaties gebruikt als aanduiding voor het samenspel van besluitvorming, processen en procedures dat nodig is voor het bereiken van de organisatie doelstellingen.

 

Van een managementsysteem voor elke norm

Het is gangbaar om de gerichte doelstellingen van een bedrijf op het gebied van kwaliteit, milieu, arbeidsomstandigheden, maar recent ook zeker duurzaamheid en veiligheid apart te noemen als een management systeem. Zo ontstaat het kwaliteitsmanagement systeem en het milieu management systeem en ga zo maar door.

Als binnen een organisatie het beleid op het gebied van elke van deze onderwerpen apart wordt geformuleerd, gaat dit beleid een eigen leven gaat leiden. Er worden als het ware schillen om de bedrijfsvoering gebouwd, elke schil voor een van deze onderwerpen.

Deze ontwikkeling leid tot suboptimalisatie van de doelstellingen als geheel.

Juist onderwerpen kwaliteit, milieu, veiligheid, arbeidsomstandigheden behoren vanuit hun aard in de organisatiedoelstellingen en processen en procedures geïntegreerd te zijn. Omdat het geheel meer is dan de som der delen.

Wat bijdraagt aan het ontstaan van de gescheiden management systemen voor de verschillende onderwerpen kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden, is de traditie waarin management systemen worden ingericht op basis van de internationale normen van het NEN-ISO instituut. Het belang van internationale normering en bijbehorende certificering is groot. Dat neemt niet weg, dat de integratie van meer onderwerpen zoals kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden en veiligheid op basis van de internationale normen aan organisaties in één afgestemd geheel, een grote uitdaging biedt.

 

Naar een veelzijdig, geintegreerd systeem

Een geïntegreerd management systeem levert uw organisatie vereenvoudiging en financieel voordeel op. Audare helpt bij systeem integraties. Van 1 of meer specifieke management systemen naar centrale doelstellingen die kwaliteit, milieu arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en veiligheid in zich dragen.
Naar procesbeschrijvingen en procedures die elk van de aspectsystemen ondersteunen.
Vooral het maken van een geïntegreerd auditplan en het uitvoeren van geïntegreerde audits levert zichtbare vereenvoudiging en tijdwinst.
De rapportage van de geïntegreerde audit benoemt de resultaten per norm. Ook verbeteracties kunnen nu beter geïntegreerd worden aangepakt.
Laat u overtuigen dat een geïntegreerd managementsysteem eenvoudig kan! Benader Audare en zij verzorgen een op uw situatie afgestemd stappenplan.

·

 

Lees verder voor een overzicht van actuele normen die passen in een geïntegreerd managementsysteem.