Bekende en nieuwe normen

In Nederland worden de door het ISO uitgebrachte nomen op het gebied van management systemen mee ontwikkeld en uitgegeven door het Nationale normalisatie instituut, NEN. De normen voor de managementsystemen voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu zijn bij veel ondernemingen bekend.

Recent ontwikkelde en in ontwikkeling zijnde normen richten zich op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een klein overzicht van actuele management- en aspectsystemen:

  • Voor kwaliteitsmanagement is een hele reeks normen beschikbaar. Certificeringen worden uitgevoerd op basis van de eisen aan kwaliteitsystemen volgens de norm ISO 9001:2008. Daarnaast kunnen kwaliteitssystemen worden aangevuld en uitgebouwd op velerlei wijzen, bijvoorbeeld op basis van de praktische richtlijn ISO 9004:2009 voor het managen op duurzaam succes van een organisatie, richtlijnen voor klanttevredenheid in ISO 10001:2007· (gedragscodes ten aanzien van klanttevredenheid) en ISO 10002:2004 (richtlijnen voor klachtenbehandeling) of kwaliteitsmanagement in projecten volgens ISO 10006:2003
  • Eisen en richtlijnen voor milieu managementsystemen volgens certificatienorm ISO 14001:2004
  • Eisen aan systemen voor arbomanagement in OHSAS 18001:2007
  • Richtlijnen voor maatschappelijke verantwoordheid van organisaties in ISO/DIS 26000:2009 zijn nog in ontwikkeling
  • Eveneens in ontwikkeling is de richtlijn NPR 6070:2010 voor het sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Ook voor uw onderneming?

De normen voor kwaliteit, milieu en arbodiensten worden in Nederland op grote schaal toegepast. Nieuwe normen passen in bestaande maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid.

 

Als ook uw onderneming voor het realiseren van haar doelstellingen op ·de gebieden kwaliteit, duurzaamheid, milieu, arbeidsomstandigheden wil aansluiten bij de internationaal geldende richtlijnen op elke of een van deze gebieden, maak dan gebruik van de kennis en kunde van Audare op het gebied van de normen en de vereisten voor een op uw situatie afgestemde, succesvolle implementatie.