Van kwaliteitsdenken naar managementsysteem

Sinds jaar en dag zoeken ondernemingen naar manieren om de waarde die zij toekennen aan ondernemingsaspecten als kwaliteit en verantwoordelijkheid voor milieu en arbeidsomstandigheden concreet ·te maken. Nederland kende in de middeleeuwen al een gilde systeem voor haar ambachtslieden. En in de jaren tachtig van de vorige eeuw introduceerden grote industrieën in Japan en de Verenigde Staten ·systemen en technieken voor kwaliteit onder namen als Quality engineering, Zero tolerance en Total quality management. Deze kwaliteitssystemen bleken in de loop van de jaren erg succesvol. Vanuit de aard van het kwaliteitsdenken werd door “early· adapters” ·van de kwaliteitssystemen ook eisen gesteld aan de toeleverende ondernemingen. Dit was de aanleiding om te denken over een standaard manier voor het benaderen en toetsen van kwaliteit door organisaties.·

 

Management systemen in internationale normen

In 1987 wordt de eerste norm voor kwaliteitsborging gepubliceerd door de International Organization for Standardization (ISO). Sindsdien heeft kwaliteitsborging en later kwaliteitsmanagement op basis van normering en certificering over de hele wereld een grote vlucht genomen. Sinds de eerste normen voor managementsystemen het licht zagen, zijn niet alleen nieuwe versies van de kwaliteitsnormen uitgebracht, maar zijn ook normen voor vele andere aspecten op het gebied van organisatiemanagement gepubliceerd.